Nu ai produse in cos.

Shop

Regulament “Obtine trasaturile la care visezi!”

ORGANIZATORUL CONCURSULUI „Obtine trasaturile la care visezi!” este realizata de catre S.C. AM Medical Beauty Estetic SRL,  cu sediul in Bucuresti, Str. Clucerului nr.55, telefon +40212362326, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11130/2006, CUI RO18833739, cont  bancar RO70BACX0000000511414000 deschis la Unicredit Bank, reprezentată prin  Ramona Felicanu  in calitate de  – Administrator, denumita in continuare Elos Skin & Laser Center sau “Organizator”

1. DURATA CONCURSULUI
Aceasta CONCURS se va desfasura in perioada 27 iulie – 10 august 2016, data de incepere a Campaniei putand fi modificata datorita unor imprejurari exceptionale, independente de vointa Organizatorului. Orice modificare va fi adusa la cunostinta participantilor prin intermediul mijloacelor publice de comunicare, varianta actualizata a regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.elos.ro.

2. LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
In cadrul Concursului „Obtine trasaturile la care visezi!”poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania care are cel putin 18 ani impliniti. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Angajatii si colaboratorii Organizatorului, rudele de gradul I si sotii/sotiile acestora nu vor putea participa la Campanie.
Participantii la aceasta Campanie accepta implicit ca numele si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate in scop publicitar.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

5. MECANISMUL CAMPANIEI
Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 27 iulie – 10 august, astfel: 1. Intra pe pagina Elos Skin & Laser Center de pe Facebook 2. Devine fan al paginii de mai sus. 3.Da share si comment postarii de pe wall-ul Elos Skin & Laser Center, in care este anuntat concursul. 4. Castigatorul va fi desemnat cu ajutorul programului random.org, care va alege aleatoriu, tinand cont de criteriile de la punctele 1,2 si 3.

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si distribuirea postarii prin care este anuntat concursul si comment la aceasta postare.
6.DESCRIEREA PREMIILOR. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Organizatorul pune in joc 2 sedinte de injectari in limita a 2ml de acid hialuronic produs de compania Filorga Medical. Injectarea castigatorilor se va efectua in maxim 90 zile de la data anuntarii castigatorilor in cadrul workshopurilor organizate in cadrul Elos Skin & Laser Center, la sediul din Str. Clucerului nr. 55, Et. 1, Ap. 1, Sector 1, Bucuresti.

In caz de castig, participantii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.

Cei 2 castigatori vor fi desemnati prin tragere la sorti folosind programul random.org.
Sesiune de tragere la sorti va avea loc pe data de 11 august 2016.

In urma centralizarii si verificarii rezultatelor inregistrate, Organizatorul va anunta castigatorii in termen de 2 zile de la tragerea la sorti.

Castigatorii premiilor urmeaza sa fie contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina Elos Skin & Laser Center de pe Facebook.
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui participant validat in conditiile mai-sus mentionate, informatii actualizate ale castigatorilor fiind publicate pe www.facebook.com/elosskinlasercenter si www.elos.ro.

7.GARANTII
Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate in cadrul concursului, acestea fiind in sarcina furnizorilor/producatorilor/distribuitorilor care comercializeaza/pun la dispozitie produsele/serviciile acordate sub forma de premii de catre Organizator.

8. REGULI
a) Interpretarea si implementarea Regulamentului vor fi in totalitate la latitudinea Organizatorului. Decizia Organizatorului nu va putea fi contestata in nicio forma de participanti.
b) Organizatorul isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa adauge noi reguli in acest Regulament, din orice motiv si oricand in timp, pe parcursul desfasurarii campaniei sau in orice alt moment, varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.elos.ro.

9. DIVERSE
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a ignora participările care nu sunt conforme acestui regulament şi de a întreprinde orice măsură rezonabilă pentru a se proteja împotriva cererilor frauduloase sau incorecte, inclusiv dar fără a se limita la verificări ulterioare în ceea ce priveşte identitatea, vârsta şi alte date relevante despre participant.
Predarea premiilor se poate constitui intr-un eveniment public. Participarea la această Campanie presupune acordul castigatorilor referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de alta compensatie din partea acestuia.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare, Organizatorul isi asuma obligatia de a face publice prin mijloace specifice numele castigatorilor si premiile acordate.

10. RESPONSABILITATEA
Prin participarea la aceasta campanie, participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

11. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta numai in urmatoarele situatii:
– implinirea termenului pentru care a fost anuntata campania;
– aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Rezerva acum